Stel uw vraag

Wat doet het Steunpunt?

Aandacht voor vrijwilligers en waardering voor het goede werk dat ze doen, is een belangrijk speerpunt van de Gemeente Veendam.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is ingezet om waar mogelijk ondersteuning te bieden aan vrijwilligers en aan organisaties die werken met vrijwilligers. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Bemiddeling: we brengen vraag en aanbod bij elkaar.
  •  Informatie en advies: voor organisaties en vrijwilligers over onder meer vrijwilligersbeleid, rechten en plichten, enzovoort.
  • Deskundigheidsbevordering: we bieden training en scholing aan vrijwilligers.
  • Ontwikkeling: nieuwe activiteiten en projecten voor vrijwilligerswerk, op basis van maatschappelijke trends en behoeften.
  • Ondersteuning: we kennen de regelgeving rond zaken als veiligheid, sociale hygiëne, vergunningen, wettelijke aansprakelijkheid, etc.
  • Promotie: we zorgen voor voldoende bekendheid van en waardering voor vrijwilligerswerk bij verschillende doelgroepen.

 

We kunnen u dus helpen om een leuke stek te vinden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar helpen ook organsiaties om goede mensen te vinden. Verder weten we van de hoed en de rand als het om wet- en regelgeving gaat; ook hier helpen we mee waar nodig.