Vrijwilligersvacaturebank

nieuwe leden Participatieraad Veendam

Participatieraad | Vacature nr. 13221Taken en werkzaamheden

Word jij het nieuwe lid van de Participatieraad?

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan onze gemeente en deel je graag je kennis, ideeën en ervaring met ons? De Participatieraad is op zoek naar betrokken en enthousiaste mensen die ons team willen versterken.

De Participatieraad is een adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, jeugd en werk en inkomen, ook wel Sociaal Domein genoemd.

Het doel is om inwoners te betrekken bij ontwikkelingen op deze terreinen en op deze manier draagvlak voor nieuwe voorstellen te krijgen. De Participatieraad is onafhankelijk en bekijkt beleid door de ogen van de burger.

De Participatieraad heeft 3 werkgroepen, te weten:

· Werk en inkomen

· Zorg en welzijn

· Jeugd en Gezin

Om goede (on)gevraagde adviezen te kunnen geven aan burgemeester en wethouders komen alle leden van de participatieraad maandelijks samen om te vergaderen. De verslagen worden door een onafhankelijk notuliste gemaakt.

Daarnaast komen de werkgroepen regelmatig bij elkaar ter voorbereiding van dit overleg. Ook is er overleg met beleidsambtenaren van het sociale domein.

De maandelijkse vergaderingen van de participatieraad zijn altijd openbaar.

De participatieraad zoekt nieuwe leden met belangstelling voor het onderhouden en beheren van de nog te lanceren website en zoekt tevens een nieuw lid met belangstelling voor de functie van secretaris, deze laatste is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Vaardigheden en kwaliteiten

Als lid van de Participatieraad :

· Woon je in de gemeente Veendam

· heb je een brede maatschappelijke interesse en/of een specifieke verbondenheid met het sociale domein

· beschik je mogelijk over een breed netwerk en vind je het leuk om contact te leggen met groepen inwoners

· vind je het geen probleem om beleidsstukken te lezen en te doorgronden

· en ben je bereid mee te helpen aan het opstellen van kwalitatief goede adviezen

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Contact met verschillende organisaties en met vertegenwoordigers van de gemeente Veendam.

Uitbreiding van je netwerk.

Als lid van de participatieraad gezamenlijk een verschil maken voor de inwoners van Veendam

Aanvullende opmerkingen

We nodigen je graag uit te solliciteren op deze mooie functie waarin je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Natuurlijk staat het ook erg goed op je CV.

Voor nadere informatie kun je desgewenst via mail contact opnemen met

Thea Meems, voorzitter van de participatieraad.

Mailadres: participatieraadveendam@hotmail.com

Geïnteresseerd?

Stuur je brief met motivatie en CV naar: participatieraadveendam@hotmail.com

Doelgroepen Iedereen Activiteiten Bestuur, informatie en advies Voorzieningen Vrijwilligersvergoeding Periode Voor onbepaalde tijd Aanvangsdatum In overleg Uren per week Minimaal 2 uur, maximaal 4 uur Geschikt als vakantiewerk? Nee Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee Thuis werken mogelijk? Nee Werktijden zelf in te delen? Ja Locatie gemeentehuis Veendam Werktijden Donderdagavond

Delen of Facebook - Afdrukken

Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Thea Meems
Bereikbaarheid: liefst via mail

Informatie over de organisatie

Participatieraad
Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam

Doelstelling organisatie

De participatieraad is in 2015 gestart en wordt gevormd door vrijwilligers die in de gemeente Veendam wonen. De achtergronden van onze leden zijn divers, maar allen voelen we ons maatschappelijk betrokken bij onze mede-inwoners van Veendam. Als participatieraad houden wij ons bezig met sociale vraagstukken binnen de gemeente. Wij halen onze informatie dan ook voornamelijk vanuit de burgers. Wij hebben oog voor de belangen van verschillende doelgroepen en individuen. De adviezen richting de gemeente Veendam geven wij gevraagd of ongevraagd en hebben te maken met de vraagstukken binnen het sociaal domein. De vraagstukken waar wij ons op richten vallen binnen de volgende wetten : Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), Jeugdwet en de Participatiewet.

Belangrijkste activiteiten

Ons team is ingedeeld in werkgroepen, namelijk : Werkgroep Jeugd & Gezin, bestaande uit de werkvelden Jeugdwet en CJG. Werkgroep Zorg en Welzijn, bestaande uit de werkvelden Mantelzorg, WMO, Huishoudelijke Hulp, Beschermd wonen, Contacten wijkteams/sociale teams Werkgroep Werk & Inkomen, bestaande uit de werkvelden Toepassing Participatieweg, Armoedepact, Gemeentelijke minimabeleid en Wedeka. Heeft u een hulpvraag of wilt u meer informatie binnen het sociaal domein? Neem dan gerust contact met ons op! Ook als u uw ervaringen met ons wilt delen vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij willen hierbij benadrukken dat wij niet “werken voor de gemeente”. Wij zijn volledig onafhankelijk en zijn allen burgers in de gemeente, net als u.